סגולה לזש”ק – לא להרהר אחר מידותיו ית’

סגולה נאה לעקרה, תפיק רצון האל יתברך ויפקדה, ותתנהג כמו האמהות, ותהיה סבלנית, ותאמר גם זו לטובה, ולא תהרהר אחר מידותיו יתברך, ותשאף לבנים, ועל ידי זה תזכה לבנים זכרים

(ספר עם סגולה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם