סגולה לזש”ק – ברכת צדיק

ברכות צדיקים – רבי יוחנן אומר לעולם אל ימנע אדם עצמו מלילך אצל צדיק לברכו, בועז היה בן שמונים שנה ולא נפקד, כיון שהתפללה עליו אותה צדקת נפקד

(ספר עם סגולה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם