סגולה לזש”ק – בדוק ומנוסה

סגולה לעקרה תעשה משעוה כמו קדרה, ותכניס בה נדתה, ותסתום פי הקדרה, יטמן אותה תחת אילן תפוח, ואזי האשה תהר ואילן לא יעשה פירות, והוא בדוק ומנוסה

(ספר עם סגולה)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם