סגולה לבן זכר מהאור החיים הק’

לימוד הקטע הבא בליל הסדר 

סגולה לבן זכר 

ידוע בשער בת רבים שהלומד את דברי רבינו האוה”ח הקדוש דלהלן בליל הסדר יזכה לבן זכר ורבים נושעו בזכות סגולה זו 

והגדת לבנך ביום ההוא לאמר וגו’ שם יג ח כתב רבינו האוה”ח הקדוש י”ל והגדת לבנך בשלמא אם יש לו בן יכול אם אין לו בן יהיה פטור תלמוד לומר לאמר שעל כל פנים צריך להגיד אפילו בינו לבין עצמו ואם תאמר כיון שעל כל פנים צריך להגיד אפילו בינו לבין עצמו אם כן למה אמר לבנך”? וי”ל שרומז באומרו והגדת לבנך שאם יגיד הגדה האמורה בענין יזכהו ה’ שיגיד לבנו עכ”ל

(אספקלריא פסח תשע”ו)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם