סגולה לביטול מחלוקת בבית

  • סגולה לביטול מחלוקת, ללמוד מסכת סוכה (עיני כל חי כ”ג)

  • אם אין שלום בבית יבדקו את הכתובה (רפאל המלאך ערך מחלוקת)

  • כשאומר בליל שבת קודש את הפיוט ‘שלום עליכם מלאכי השלום’ לא יאמר את הבית האחרון: ‘צאתכם לשלום’ (סגולות ישראל מ’ י”ט)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם