מקבץ סגולות מהגאון רבי משה שטרנבוך

  • לבדוק את פרשיות התפילין והבתים

  • יבדוק את המזוזות ויש נוהגין שאפילו אם המזוזות נמצאו כשרות מן הדין משנים למזוזות מהודרות מאד ואת המזוזות הקודמות נותן לאחרים

  • לבדוק את הכתובה שהשמות כתובים כראוי

  • לבקש משני כהנים שיזכירו את שמו לישועה לפני ברכת כהנים ויכוונו עליו בברכתם

  • לומר פרשת הקטורת בוקר וערב מתוך הקלף בנגינות ובטעמים

  • להרבות בהכנסת אורחים

  • לאחר הדלקת נר שבת תאמר האשה פרשת חנה שבספר שמואל

  • בימי השובבי”ם יצום הבעל עכ”פ פעם אחת כדי לתקן חטא פגם הברית

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם