מציאת חן

 על ידי לימוד התורה הקדושה, זוכה למצוא חן ושכל טוב בעיני אלקים ואדם.

 אמירת למנצח בנגינות בצורת המנורה היא סגולה לחן.

 סגולה למצוא חן לכוון בברכת שים שלום וכן לכוון בברכת  להניח תפילין ספי תיבות חן.

יאמר: שיר למעלות אשא עיני אל ההרים” לפני “אלהי נצור” בתפילת שמונה עשרה כל פעם שמתפלל, ויהיה אהוב למעלה ונחמד למטה.

סגולה להיות אהוב לכל מי שימצא חן בעיני אלקים ואדם, להיות מעביר על מידותיו, בין אדם לחברו, ולעשות לפנים משורת הדין.

לומר בכל יום: “פשטא זרקא”, בניגון כולו כמו שכתוב בחומש, והוא סגולה נפלאה, בדוק ומנוסה.

ולפני אויב: אם תאמר בפניו שבע פעמים בנשימה אחת אוריא”ל או נוריא”ל, גולה שיתהפך לו לאוהב, ואם תכתוב שם האויב ושם אימו ישר והפוך ותשים אותו תחת מנעליך, תנצחנו בדין.

אֲמִירַת הַלֵּל וּצְדָקָה מְסֻגָּלִין לְחֵן בְּעֵינֵי הַשָּׂר.

סגולה נפלאה להיות האדם מוצא חן וחסד בעיני אלקים ואדם, לא לכעוס.

לחן לפי השלטון, או מי שתרצה לפניו, שים כף יד ימינך על מצחך, ואומר שלוש פעמים: “השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני”.

בבואך לפני השלטון לדין אומר: “תפל עליהם אימתה ופחד”, שלוש פעמים, וקח קש מן הדרך באומרך אותו, ותשברהו בפניהם כאילו אתה מתעסק.

סגולה לחן, לכתוב על קלף “כסף וזהב חסד ואמת אלוף”.

למצא חן בעיני השלטון יזכיר אמו של אברהם שלוש פעמים “אמתלאי בת כרנבו” וימצא חן בעיניהם והשם הוא

סגולה בדוקה וחשובה ביותר למצוא חן ושכל טוב שיתנהג בשפלות וענווה.

מקורות: גמרא, סגולות ישראל, ספר המידות, מנהג חסידים.

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם