לשתות מי גשמים בחודש אייר

  • סגולה גדולה לרפואה כאשר יורד גשם בחורש אייר לילך תחת הגשם ולפתוח פיו שייכנס גשם לתוך פיו (ויש לעיין אם צריך לברך על זה שהרי שותה מים אלו רק לסגולה לרפואה ולצאת מכל ספק יברך שהכל וישתה מים רגילים ורק אח”כ יעשה כנ”ל ועי”ז יצא מכל ספק, צהר ה’ עמ’ תס”א מספר לב שמחה הביא בשם קדמונים ז”ל)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם