לרפואת שיניים:

  לומר בשעת קידוש לבנה אחרי אומרו כשם שאני רוקד וגו’ כך לא יוכלו כל

אויבי לנגוע בי לרעה, ולא יהיה לי כאב שיניים. כך יאמר כל ג’ הפעמים

(ספר בארות המים בשם מרן הריב”ש זצ”ל מרוזין, הובא בספר סגולות ישראל אות ש’)

  ללמוד דיני נזקי ‘שן’ במסכת בבא קמא

(ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל)

  ללמוד מסכת בכורות

(שם, כיוון שמוזכרים בה דיני מומי השיניים)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם