לרפואת הרגליים:

  ליתן נרות לבית הכנסת ורמז לזה מהפסוק תהילים קי”ט נ”ר לרגלי דבריך” וגו’

(שו”ת ‘שם אריה’ סימן ס)’

  לומר תהילים פרק קמ”ב (הרב אליקום דבורקס)

  ללמוד הלכות חול המועד

(ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל)

למחלת ה”שושנה:”

בדרך ונרמז

  ליטול שמן שנשאר מנרות החנוכה ולמרוח על מקום המחלה

מליצה מהפיוט ומנותר קנקנים נעשה נס לשושנים

(מובא בשם הרבי מקוצק)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם