לרפואת הלב:

  להקפיד תמיד שיהיו כל חוטי הציצית שלו שלימים ואף אם חוט אחד חסר

אעפ”י שמצד הדין בדיעבד זהו עדיין כשר מ”מ יחליפו מיד וזהו כי כל חוטי בשלימות הם סגולה לבריאות הלב

(רבי מאיר הציצית יחדיו הם ל”ב וכשהם אבוחצירה זיע”א)

  לאכול אחרי סוכות מהאתרוג שבירך עליו בחג הסוכות

(הרב אליקום דבורקס)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם