לניוון שרירים:

  ללמוד מסכת אהלות

(ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שמוזכר במסכת מניין איברי האדם)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם