לכאב או שברים בידיים:

  ללמוד מסכת ידיים

(ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל)

  לפתוח ידו ולהרבות בצדקה (שם)

  ללמוד פרק כל היד במסכת נדה (שם)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם