לחולי בראש:

  ללמוד הלכות תפילין של ראש

(ספר ‘אני ד’ רופאך’ בשם הגר”ח קניבסקי זצ”ל וטעמו שלא נברא הראש אלא לתפילין)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם