לומר: אנא מזרעא דיוסף אנא

מזרעא דיוסף אנא בגמ’ (ברכות דף נה) כתוב סגולה שיאמר אנא מזרעא דיוסף אנא, וכך לא יחול עליו עין הרע. ועיין בעיון הפרשה גליון קיח פרשת ויחי אות ג’ וגליון קכט פרשת ויחי קונטרס התשובות שהקשו ממה נפשך אם הוא מזרע יוסף ממילא הוא ניצול מעין הרע ואם אינו מזרע יוסף מה יועיל לו הלחש ועיי”ש שהביא על זה תירוצים נפלאים! ועיין שם במהרש”א בפירושו השני שגם אם באמת אינו מזרעו של יוסף מועיל לו לחש זה כיון שכולל עצמו במידה של יוסף שמסלקת עין הרע.

(גליון עומק הפשט 37)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם