להתחזק בצניעות סגולה למניעת הפלה

  • אשה המתחזקת בצניעות זוכה ללדת את בניה לתשעה חודשים (רבינו בחיי בראשית ל”ד א, ע”פ הפסוק אשתך כגפן פוריה וגו’ בניך כשתילי זיתים, שכשם שהזית נושא פריו לתשעה חדשים, כך האשה הזאת בשכר צניעותה אינה מפלת אבל תלד בניה לתשעה חדשים)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם