להסתכל על דופן אפו השמאלית

מובא בגמ’ (ברכות דף נה) מי שחושש לעין הרע של עצמו יסתכל על דופן השמאלי של חוטמו ומעשה שהיה כאשר השתתף בשמחה הג”ר אליהו דושניצר זצ”ל הבחינו שסוגר כל הזמן את עינו הימנית ונימק שזה בכדי שיראה צד האף השמאלית ולא יתן עין הרע בוילון היפה שלפניו 

עוד מבואר בגמ’ ברכות דף נה מי שחושש לעין הרע של אחרים ינקוט בהן ימין בבוהן שמאל  ולימא וכו’ וכתב הבן איש חי זצ”ל לשון חכמים שיתרגל לעשות זאת בכל יום קודם שיוצא מביתו והורה הגר”ח קניבסקי שליט”א (זי”ע) לעשות כדברי הגמ’ גם בזמננו (דרך שיחה עמוד עו) 

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם