לבחור במוהל וסנדק הגונים ויראי שמיים

מוהל צדיק וירא שמים שעושה את מעשה המילה כראוי לש”ש ממשיך קדושה וטהרה על הרך הנולד (עוד יוסף חי דרשות בראשית, בשם ספרי המקובלים)

סנדק צדיק וירא שמיים הוא סגולה שיהיה הנולד צדיק כמוהו (רמ”א ביו”ד סימן רס”ד א’ בשם האו”ז ומהרי”ל שיש להדר אחר סנדק טוב וצדיק ומבואר בלבוש שזהו מפני שהצדיק מכווין כוונות קדושות וגורם על ידי כן שהילד יהיה כמותו)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם