הסגולה הטובה ביותר להצלחה בחינוך ילדים

  • הסגולה הכי גדולה והכי טובה שמבטיחה ילדים טובים היא התפילה, להתפלל עליהם תמיד (הרב אריה מילט מחבר הספר אוצר הסגולות שכך אמר לו הג”ר חיים קניבסקי)

  • “…ותמיד תהיה תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות” (החפץ חיים זצ”ל במשנ”ב סי’ מז סק”י)

  • “אפילו אדם שהשיא כבר את בניו, לא יחסיר תפילה אחת עם דמעות להצלחת הבנים. ומי שאינו מרטיב עיניו בדמעות חמות ג’ פעמים ביום, איני מבין איך יכול לראות נחת והצלחה מבניו…” (רבי אהרן מבעלזא זי”ע)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם