אמירת פרשת פיטום הקטורת

  • הקטרת הקטורת הייתה מעשרת (כמבואר בתלמוד בבלי יומא דף כ”ו ע”א) וא”כ גם לימוד ואמירת פרשת הקטורת מעשירה שנאמר ‘ונשלמה פרים שפתינו’ (וכ”מ מדברי הנודע ביהודה חאו”א קמא סי’ י’ שכתב שנהגו לומר אין כאלוקינו אין כאדוננו וכו’ לפני הקטורת שלא נאמר כחי ועוצם ידי עשה החיל רק הכל מה’ ניתן לנו, וכן מובא בסידור השל”ה שאמירת הקטורת מעשרת)

  • לקרוא פרשת פיטום הקטורת בכתב אשורית מתוך הקלף (כף החיים פלאג’י י”ז י”ח)

  • לומר במוצאי שבת פרשת הקטורת (אבודרהם סדר מוצאי שבת בשם אבן הירחי)

אהבתם? שתפו

התחברות

כאן ניתן לפרסם סגולות שפעלו
והבטחתם לפרסם